تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 9 مهندسی صنایع: مرز مارتنزیت در نمودار WRC-1992
مرز مارتنزیتی ،براساس اندازه گیری های مغناطسی و آزمون های خمیدگی لایۀ طولی برای نمودار WRC-1992 پیشنهاد می شود

چكیده:
خط  مرز مارتنزیت بالای از نمودار شافلر برای  فلزات جوش فولاد ضدزنگ را می توان به نمودار WRC-1992 جابجا كرد.بااینحال،اندازه گیری های مغناطیسی و آزمون ها خمیدگی لایۀ طولی  فلزات جوش تطابق خوب و مفید با این مرز را نشان نمیدهد.بسیاری از تركیبات رسوب اكی والان های كروم و نیكل كمتر از اكی والان مرز مارتنزیت جابجاشدۀ شافلر هچ گونه مارتنزیت رسوب شده را نشان نمی دهد و آزمون خمیدگی لایۀ طولی  2T را پشت سر میگذراند.براساس اندازه گیری های مغناطیسی و آزمون های خمیدگی تقریبا 100 تركیب فلزی جوش كه به صورت رسوبات قوسی غوطه ور تك عبور بر روی فولاد نرم ASTM A36 بدست آمد،مرز مارتنزیتی جدیدی برای افزودن به نمودار WRC-1992 پیشنهاد می شود.این مرز تركیباتی كه نسبت به مارتنزیت واكنش نشان نمی دهند و  آزمون خمیدگی لایۀ طولی  2T را پشت سر می گذرانند را از تركیباتی كه وجود مارتنزیت رسوب شده را نشان می دهند و در آزمون خمیدگ شكست می خورند،جدا می كند.از آنجا كه منگنز در نمودار WRC-1992 قسمتی از اكی والان كروم و اكی والان نیكل نیست، خط مختص سطح Mn لحاظ شده در آزمون ها –تقربا 1% ، میباشدكه برای كلاد كردن (پوشاندن)قسمت اعظم فولاد ضد زنگ و موقعیت های اتصال فلزی غیرمشابه مناسب است.این خط احتمالا برای رسوباتی كه محتوی Mn خیلی زیاد هستند، نقش محافظتی ایفا می كند.

كلیدواژه ها: مارتنزیت، فولاد ضدرزنگ، فلز جوش، نمودار WRC-1992، پوشش(كلاد)، اتصال فلز غیرمشابه

مقدمه:نمودار WRC-1992 (مرجع 1) برای فلزات جوش فولاد ضد زنگ توسط موسسۀ بین المللی جوشكاری (IIW) به عنوان دقیق ترین و مرجح ترین نمودار تشكیل به منظور برآورد و پیش بینی فریت در فلزات جوش فولاد ضدزنگ فریتی- آستنیتی دولایه و ظاهرا آستنیتی به رسمیت شناخته شده است(مرجع 2). در نتیجه، این نمودار با ASME Boiler and Pressure Vessel Code همراه با ضمیمۀ 1994زمستان آن ثبت شد.علاوه بر صحت پیش بینی كنندگی بهتر از نمودار DeLong diagram (مرجع 4) ، نمودار WRC-1992 گسترۀ پیش بینی را تا ماكسیسمم 100 FN گسترش می دهد.با این حال، نمودار شافلر خیلی قدیمی (مرجع 5) مطابق شكل 1، همواره برا پش بینی فریت در پوشاندن (كلاد) و اتصال فلز غیرمشابه (مرجع 6) در قسمت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا به خاطر ظاهر مارتنزیت در رسوبات جوش فولاد ضدزنگ دارای مرزهایی است.مارتنزیت در مقدار زیاد، غالبا در اتصال فلز غیرمشابه یا پوشاندن فولادضدزنگ مناسب و مطلوب نیست. زیرا شكل پذیری معمولا كم آن در طی آزمون خمیدگی قطعات بهم جوش خورده منجر به شكستگی می شود.در این گونه موارد،نمودار شافلر ابزاری جهت انتخاب فلز پركننده برای اجتناب از مارتنزیت در فلز جوش فراهم می كند. نمودار شافلر این پیش بینی ها را بر حسب "% فریت" انجام می دهد. اما هیچ گونه روش تكرارپذیری برای تعیین % فریت در فلز جوش وجود ندارد.

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )