تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 17 مهندسی صنایع: منطق فازی مبتنی بر روش تحلیل تاثیر روند

چکیده
تمامی الگوریتم های تحلیل تاثیر روند (TIA) در مقاله ، به تجزیه و تحلیلی بر اساس برآوردهای مستقیم میپردازند که توسط متخصصین به منظور احتمال وقوع یک رخداد بی سابقه به عنوان یک ورودی به الگوریتم ارائه میگردد. در این مقاله قصد ما ارائه مکانیسم پیشرفته ای است که بتواند برآوردهای توجیه پذیر بیشتری را در ارتباط با  احتمال وقوع یک رخداد بی سابقه به عنوان یک تابعی از زمان با درجات متفاوتی از شدت با استفاده از منطق فازی ایجاد کند . ما بر این باوریم که در برخی موارد بهتر است که احتمال وقوع یک رخداد بی سابقه را برآورد نکنیم  ولی میتوانیم بطور غیر مستقیم با استفاده از منطق فازی آن و مشخصاتش آنرا برآورد کنیم .هدف اصلی مقاله ، سفارشی سازی فرآیند تعمیم استدلال با منطق فازی توسط افزودن مراحل بیشتر از مشخصات شبیه سازی میباشد. زیرا رخدادهای بی سابقه بطور ناگهانی رخ نمی دهند بلکه رخدادشان تحت تاثیر تغییراتی در مقدار مشخصات ا ست خصوصا زمانی که به مقداری مشخص دست میابند .

کلیدواژه: تحلیل تاثیر روند، رویدادهای بی سابقه و منطق فازی

مقدمه :
TIA روش هیبرید برجسته ای است که در مطالعات آتی بمنظور ترکیب ابعاد کمی و کیفی برای پیشبینی آینده مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین برای بررسی تاثیر وقفه های ممکن به یک روند یعنی وقایع بی سابقه آینده مورد استفاده قرار میگیرد که اگر اتفاق میافتاد باعث انحراف مثبت یا منفی از پیش بینی غیر قافل گیرانه میشد. بر اساس گفته های گاردن ، موسس روش TIA ، این روش را یک رویکرد ساده بمنظور پیش بینی سری های زمانی در نظر گرفت  که برای ادراک متخصصین تغییر میابند در مورد این که وقایع بی سابقه آینده چگونه برون یابی ها را که شاید غیر غافل گیرانه هستند تغییر میدهد. این روش به برون یابی های روندهای تاریخی از نقطه نظر نظر های کیفی در مورد حوادث بی سابقه اجازه ی تغییر میدهد که وقوع شان در آینده می تواند باعث انحراف از پیش بینی غیر غافل گیرانه  شود. این روش  به رفتار سیستماتیک  اجازه حوادث بی سابقه ممکن در آینده را میدهد ، که یا تکنولوژیکی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هستند و یا ارزش گرا هستند . نظر های کارشناسان در مورد احتمال یک رویداد به عنوان یک تابع از زمان بوده  و انتظار می رود بر روند ملاحضات  تاثیر گذارد . این وقایع باید قابل قبول بوده ، و  به طور بالقوه  تأثیر قوی و قابل اثبات در نگاه به گذشته داشته باشد . منبع چنین لیستی ممکن است به عنوان مثال مطالعه دلفی باشد و یا ، برخی از اشکال دیگر توافق های غیر رسمی در میان کارشناسان و یا جستجوی مقاله  باشد . 

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )