تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 13 مهندسی صنایع: عملكرد فولادهای كم آلیاژ پراستحكام جوش خورد در محیط های ترش

چكیده:
حساسیت ترك تنش سولفید (SSC) خط لولۀ فولاد X70 و X80 API جوش خوردۀ قوسی فلز گاز با استفاده از آزمون NACE TM0177(روش A) اصلاح شده و استاندارد بررسی شد. دو تنش كاربردی و سه غلظت سولفید هیدروژن نامحلول (H2S) مورد استفاده قرار گرفت.تأثیر سختی جوش پیك یا اوج با استفاده از سه وضعیت جوش مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.جوش های متعددی كه الزام HRC 22 را برآورده می ساختند در SSC با شكست مواجه شدند.جوش های دارای سختی بیش از 248 HV در غلظت های كم H2S نسبت به SSC مقاوم تر بودند.منطقۀ تفكیك خط مركز (CSR) كه در فولاد لولۀ مشاهده شد نقش مهمی در SSC و حساسیت ترك جوش های القا شده توسط هیدروژن(HIC) داشت. فلز   X80د ر مقادیر  سختی كمتر به د لیل نرم شن موضعی و متمركز در طی جوشكاری و تغییر شكل پلاستیكی بعی به محض بارگیری مستعدتر و حساس تر بود. قیاس قطعات جوش خورده حین كار نشان داد كه الزامات NACE MR0175 برای جوش های فولاد كم الیاژ با استحكام بالا ر تماس مستقم با محیط ترش قرار ندارند.

كلید واژه ها: شكنندگی هیدروژن، آزمون ترك سولفید هیدروژن، خطوط لوله،فولاد، ترك تنش سولفید، جوش

مقدمه:
نشان داده شده است كه فولادهای با سختی بیش از HRC 22 نسبت به ترك تنشی سولفید (SSC) در محیط های سرویس شور مستعد هستند. ترك تنشی سولفید شكلی از شكنندگی هیدروژن (HE) است. مواد مناسب سرویس ترش موجود در فهرست NACE MRO175 مطابق با مقاومتشان به SSC در كاربردهای میدانی واقعی یا در آزمون لابراتوری كه با استفاده از شیوه آزمونی NACE TMO177 عمل می كنند، می باشند. بسیاری از فولادهای كم آلیاژ پراستحكام (HSLA) از NACE MRO175 به ویژه در وضعیت a.s - welded هم به دلیل سختی زیاده ماده اولیه و همینطور شكل گیری مناطق جوش با سختی بالا در ناحیه گرمادیده جوش (HAZ) منع می شوند. مناطق HAZ حساسیت زیاد به SSC در محیط های لابراتور و سرویس را نشان داده اند. به دلیل چغرمگی ذاتی كه فولادهای HSLA تأمین می كنند، اندام NACE MRO175 برای این دسته از آلیاژها كاملاً محافظه كارانه است.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )