تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 11 مهندسی صنایع: چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار (bar ribbed) تقویت كننده TMT كم آلیاژ پراستحكام

چكیده:
چغرمگی ضربه ایی شكاف V شكل Charpy ریبارهای TMT با تنش سلیم 600Mpa دارای آلیاژهای مس، فسفروس، كروم و موسیبرون ارزیابی شده است. نمونه های Charpy زیراندازه (Subsize) از ریباری كه لبه مارتنزیت را دست نخورده و سالم نگه می دارد ماشین كاری شد. ریبار مس – فسفروس چغرمگی 35J در دمای اتاق را نشان داد. چغرمگی ریبارهای مس – thermex و مس – كروم 25J بود. چغرمگی پایین فولاد فسفروس به استحكام بخشی محلول جامد و تفكیك فسفروس به gra در مرزها نسبت داده می شود. به دلیل مقاومت خوردگی برتر، ریبار TMT مس – فسفروس به عنوان ماده كاندید در بخش ساخت و ساز به شمار می رود.

كلیدواژه ها: چغرمگی ضربه ایی Charpy، ریبار TMT، فسفروس، اتقال انعطاف پذیر – شكننده، تفكیك مرزدانه.

1.مقدمه:
آزمون ضربه Charpy 
جهت ارزشیابی چغرمگی ضربه ایی از مواد تولید شده. با مقیاس صنعتی (mass – produced) مثل پلیت كاری، چكش كاری، محصول بار، سازه جوش خورده و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. استاندارد ASTM (1990 ASTM) E23، سایر استانداردهای بین المللی و استاندارد هندی (BIS 1998) ISI757 رویه آماده سازی نمونه و آزمون ضربه پاندولی مواد فنری را تشریح می كنند. این آزمون برای انتخاب و گزینش مواد، كنترل كیفیت و به عنوان ابزار پیگیری تكامل شكنندگی بسیار با ارزش است. از مزایای آزمون Charpy این است كه شیوه آزمونی سریع است كه سرمایه گذاری كمی را می طلبد. اندازه نمونه های آزمون كوچك است و ماشین كاری آن ها راحت تر است. از داده های آزمون Charpy می توان در پیش بینی عملكرد ماده در وضعیت كار و تعمیر استفاده كرد. این شیوه باعث تولید مجدد و تكثیر انتقال انعطاف پذیری به شكنندگی فولاد در حدود همان دمایی كه در ساختارهای مهندسی مشاهده می گردد، می شود. از نظر دانشمندان علوم هسته ایی این شیوه در مطالعه آسیب مربوط به پرتوافكنی بسیار مفید و باارزش است. به گونه ایی كه اندازه كوچك نمكونه ها این مكان را می دهد كه معرض آن ها به هسته راكتور خیلی راحتر انجام گیرد. انرژی جذب شده، دمای انتقال انعطاف پذیر به شكننده (DBTT) برای 50/0 ناحیه شكستگی كلیدواژ و انقباض جانبی در ریشه شكاف یا شكاف جهت اندازه گیری دمای انتقال انعطاف پذیری (برای 1% انقباض جانبی) از داده های مهمی هستند كه می توان به واسطه آزمون Charpy به آن ها دست یافت.

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )