تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 8 عمران و معماری: اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری
برخی مشكلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان

چكیده
هدف- هدف از این مطالعه پشنهاد كمك به توسعۀ مدیریت سازمان سازی حفاظت از طریق بررسی چند تنگنای اخلاقی می باشد كه معمولا در پروژه های محفاظت ونگهداری با آنها برخورد میشود.

طرح/روش شناسی/نگرش- نگرش عبارت است از بررسی دقیق و مفصل ادبیات و نوشته های موجود و جهت دهی خط مشی اخیر.

یافته ها- پاسخ پیشه ور  به تنگناهای مختلف نه تنها مشروط به قوانین اجرای نهادهای حرفه ایی مختلف است بلكه شناسایی و تصدیق صریح مجموعۀ بسیار متفاوتی از تنگناهای اخلاقی كه در پروژه های حفاظت با آنها برخورد می شود را نیز شامل می گردد.این مقاله اطلاعاتی در اختیار مشاوران،مدیران، تجار متخصص،فرهیختگان و مخاطبان غیرمتخصص قرار می دهد.

كلیدواژه ها:اخلاقیات حرفه ایی،حفاظت،پایداری اقتصادی،میراث

نوع مقاله:بازنگری كلی
اخلاقیات حرفه ایی:تقریبا دورنما

در یك مفهوم گسترده، علم اخلاق را می توان به عنوان انعكاس فلسفی صریح بر طرز رفتارها و اعتقادات اخلاقی لحاظ كرد.به طور اخص،علم اخلاق عبارت است از مطالعۀ ارزش ها و رسوم افراد یا گروه ها و هم چنین تحلیل و استفاده از مفاهیم درست و غلط و مفاهیم مسئولیت.علم اخلاق در اصل مسیر مباحثۀ بین سئوالات اخلاقیات و ارزش ها را جهت می دهد.ابزار اصلی علم اخلاق پرسش سئوالاتی بوده است كه بسیاری از فرضیات پیرامون یك حرفه را با دقت و مو شكافی بسیار در نظر داشته و جامعیت، عدم تناقض و امید بخشی مكفی این فرضیات را مورد بررسی قرار داده است.چنین بررسی های در دست اقدام از اهمیت برخوردار هستند.زیرا موضوعاتی در قلب بحث اخلاقیات وجود دارد كه تعهد و درگیری مداوم را می طلبد. 
قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )