تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 33 عمران و معماری: بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب های آسفالت حاوی مواد آسفالت بازیافت شده 

نکات مهم: 
- به بررسی استفاده از مواد بازیافت شده در ترکیب های آسفالت در دماهای پایین پرداختیم. 
- از سنگفرش آسفالت احیا شده (RAP) و ریگ های آسفالت بازیافت شده (RAS) استفاده کردیم. 
- از مدل سازی محاسبات بازگشتی ریزساختاری و قیاسی استفاده کردیم. 
- توزیع فضایی ریزساختار تحت تاثیر افزایش RAP و RAS قرار نگرفت. 
- مدل قیاسی، ابزار خوبی برای بررسی ترکیب چسب های جدید و بازیافت شده می باشد. 
چکیده
استفاده از نسبت های افزایش یافته سنگفرش آسفالت احیا شده (RAP) در ساختار سنگفرش های آسفالتی، اولویت برتری بعلت مزایای اقتصادی و محیطی عمده شده است. روند مشابه نیز در ریگ های آسفالت بازیافت شده (RAS) پدید آمده است که نشان دهنده مواد روکش دار سقف اصلی در ایالات متحده می باشند. در این مقاله، تاثیر افزودن RAP و RAS روی ویژگی های دمای پایین ترکیب های آسفالت مورد بررسی قرار می گیرد که با استفاده از آنالیز ریزساختاری و مدل سازی داده های رئولوژیکی بدست آمده روی هشت ترکیب آسفالت صورت می گیرد. اطلاعات کامل در مورد ریزساختار داخلی ترکیب های آسفالت از تصاویر دیجیتالی تیرهای ترکیب های آسفالت و ارزیابی های عددی توابع همبستگی فضایی بدست می آید. پی برده شده است که توزیع فضایی ریزساختار، تحت تاثیر افزایش RAP و RAS قرار نمی گیرد. مدل های آنالوگ مکانیکی و مدل های نیمه تجربی برای محاسبه بازگشتی سفتی وارفتگی (خزشی) چسب، از داده های تجربی ترکیب مورد استفاده قرار می گیرند. اختلافات بین نتایج محاسبه شده بازگشتی و داده های تجربی نشان می دهند که مخلوط بین چسب جدید و قدیمی ممکن است تنها جزئی باشد. 

کلیدواژه: کف آسفالت اصلاح شده، مناطق خرده ضایعات تولید کننده، متاطق اسقاط ضایعات، سختی خزش، ریزساختار، محاسبه برگشتی

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )