تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 15 عمران و معماری: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی
مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا در بانکوک

چکیده
این مقاله جنبه های دریافت حرارت از فعالیت های روزانه را برسی می کند این تحقیق از خانه های کوچک مجزا در بانکو ک استفاده می کند تا بهترین عملکرد اجزای معماری را برسی کند تا درجه مطلوب راحتی گرمایی را در متن زندگی در تایلند برسی کند در چند مهارت انجام طرح آرایش مقیاس در شکل ساختمان در جهت بهینه سازی برسی می شود میزان راحتی بدست امده از برسی اطلاعات به صورت ورودی در برنامه مدل سازی استفاده می شود تا در بدست اوردن استراتژی بهینه سازی راحتی و تنظیم خط راهنمای طرح کنش پذیر در اب و هوای گرمسیری برسی شود 

مقدمه
جریان بحران انرژی جهانی هشدار داده است و برای فعالیت های محلی مصرف سوخت انرژی فراخوانی کرده است نظریه اندیشه جهانی عملکرد محلی (دوبرگ2005)از اگاهی و همکاری در به نظم و ترتبب اوردن طراحی اورده شده است طرح کارامدی برطبق اجزای طراحی بسیار مهم توسط معمار و طراح مورد توجه قرار می گیرد در گذشته معماران محیط داخلی را در رابطه با اب و هوا و شرایط اجتماعی شان طراحی می کردند به هر حال طرح ها و ایدئولوژی های غرب اخیرا تاثیر بزرگی روی طرح های داخلی به منظور شناسایی نیازهای ساکنان در شیوه زندگی گذشته اند 
چنانچه بیشتر طرح هایی مدرن تمایل به اقتباس جنبه های تکنیکی از غرب دارند در بالا بردن راحتی زندگی با استفاده از مدیریت طراحی داخلی در ایجاد راحتی گرمایی از انرژی کنش پذیر توجه کمی شده است اصول و تکنیک های طراحی داخلی در شرق به طئر عمده ای با دیدگاه غرب تفاوت دارد در غرب زندگی راحت به وسیله استراتژی طراحی که محیط زندگی گرم و راحت را در یک خانه استراتژی طراحی که محیط زندگی گرم و راحت را در یک خانه ایجاد می کندموجب می شود به هر حال طراحی گرمسیری برای محیط زندگی راحت به وسیله کاهش دمای داخلی خانه مانند تهویه از طریق مهارت به کار بردن اجزای معماری و عملکرد ارایش فضای داخلی ایجاد می شود 
استفاده از خانه های کوچک مجزا در بانکوک به صورت مطالعه موردی در این تحقیق سعی می کند تا بهترین مهارت به کار بردن اجزای معماری را که می تواند به طور مطلوب در تامین راحتی گرمایی زندگی مردم تایلند به کار گرفته شود را برسی کند سر انجام این مطالعه سعی می کند یک مدل مدیریت محیطی داخلی را برای طراحی راحتی گرمایی بهینه نتیجه بگیرد

قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )