تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 12 عمران و معماری: بررسی ازمایشی ستون های تقویت شده با لوله های مرکب

چکیده
این تحقیق نتایج مقدماتی از بتون تقویت شده مرکب را نشان می دهد در چنین ستونی  بتون ساده در لوله از پیش ساخته بدون هیچ تقویت فلزی به شکل قالب در آورده شده است 2-ستون بتون مسلح چرخشی3-ستون فایبر کلاس تحت بارگیری شبه ایستابرسی شدند فشار3بعدی و جایگزینی افقی با مقیاس های فشار و LVDTS اندازه گیری شدند در حالی که ترک های ریز و پردازش های ناموفق به وسیله AE مانیتور شدند. هدف این تست ارزیابی استحکام و رسانایی ستون ها ی بتون مسلح با ترکیب فایبر گلاس است ستون های بتون مسلح لوله ای مقاومت ارتعاشی تقویت یافته در مقایسه با ستون تقویت شده قدیمی رانشان می دهد بنابراین پتانسیل بالقوه ای برای استفاده از چنین ساختارهایی در نواحی زلزله خیز وجود دارد .

کلمات کلیدی:لوله مرکب،بارگیری شبه ایستا ، رسانایی ، خروج صدا(نشرصدا) ، موقعیت منبع

مقدمه
به طور کلی تشخیص داده شده که ترکیب های فایبری نسبت های استحکام وزن بالاتری نسبت به مصالح قدیمی دارند با استفاده از لوله های فایبری به جای لوله های فلزی نقض هایی مثل خرابی الکتروشیمی می تواند حذف شود دیگر فواید شامل استحکام بالا،جذب انرژی زیاد و رسانایی تقویت یافته هستند.
این لوله با هسته به سه طریق واکنش نشان می دهد:
1-آن هسته را محدود می کند بدین وسیله استحکام فشردگی و رسانایی اش تقویت می شود.
 2-آن استحکام اضافی برای این هسته فراهم می کند.
 3-با توجه به استحکام پیوستگی با بتون و سختی اشدر مسیر محوری آن بعضی از سطوح ترکیبی را افزایش می دهد.
پوشش ها به طور موفقیت آمیزی در میدانretrofitازستون های بتون مسلح قدیمی استفاده شدند ستون های تقویت شده با پوشش های فایبری بررسی شدند و یک تحقیق پارامتری انجام شده است که آن برای برسی اثرات پارامترهای طراحی مختلف مثل تقویت ضخامت و فضای تسمه ها است. مکانیسم ناموفق لرزشی را می توان با retrofit یا با فایبر گلاس و فایبر کربن از بین برد علاوه براین selible،xiao،wu آزمایشاتی را با استفاده از پوشش های مرکب از پیش ساخته با retrofit یا ستون های بتون مسلح انجام دارند.

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین