تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 10 عمران و معماری: ارتقا مفصل های میله ستون بتن آرمه با استفاده از میله های cfrp مرکب از ورقه های CFRP

چکیده
تحت شرایط زلزله شدید فقدان مقاومت و انعطاف پذیری در مفصل های میله ستون بتن آرمه با اجزا بدون لرزه اهمیت جدی برای ایمنی سازه را افزایش می دهد در این مطالعه تحقیقات ازمایشگاهی به منظور ارتقا مقاومت لرزه ای و عملکرد فصل های میله ستون خارجی بتن ارمه به وسیله به کار بردن میله های پلی مر تقویت شده فیبر کردن (CFRP) مرکب از ورقه های CFRP انجام شده است.
میله های CFRP یک مقطع برش 6 ضلعی نوع تخت دارند نمونه های مفصل های ستون میله خارجی بتن ارمه براساس شیوه های مقاوم سازی جدید به وسیله به کار بردن میله های 6 ضلعی جا سازی شده مرکب از ورقه های CFRP تولید شده اند اخیرا شیوه طراحی توسعه یافته می تواند کمترین اسیب را بزند و عملکرد مفصل های ستون میله را تحت واژگونی وزنی چرخه ای افزایش می دهد. 

مقدمه
به علت افزایش زلزله های شدید بخش های سازه  باید عملکرد زلزله ای کافی در مقاومت و ظرفیت تغییر شکل داشته باشند تلاش های متعددی در جهت افزایش مقاومت و تغییر شکل اجزا بدون لرزه سازه های بتن ارمه شده است تحت وزن های لرزه ای شدید مفصل های میله ستون ممکن است نسبت به دیگر اجزای سازه وضعیت وخیم تری داشته باشند رفتار مفصل میله ستون اولین بار در لابراتور شرکت سیمان پرتلند به وسیله هانسون و کنز (15) و کمیته Ac1-ASCE (مفصل ها و اتصالات در سازه های بتن یکدست)برسی شده است و پیشنهاد طراحی اولیه اش در سال 1976 انتشار یافته است (2)چندین محقق رفتار میله ستون ها را درکشورهای زیاد مطالعه کرده اند و داده های قابل پذیرش فراوانی را برای طراحی مفصل های میله ستون بتن ارمه تهیه کرده اند (2122.17.11.9.3)برای مثال در طراحی لرزه ای و ارتقا مفصل های ستون میله عبدل فتاح و وایت حرکت مناطق لوله های پلاستیک میله را در برابر یک زلزله پایدار از ساختمان های بتن ارمه برسی کرده اندازطرف دیگر مصالح مرکب به سبب عملکرد و مقاومت بالایشان به طور گسترده به کار گرفته می شوند به مصالحی از قبیل مصالح FRP که سبکتر هستند آسانتر فراهم می شوند و با دوام تر از سیستم های تعصیر دیگر هستند بتن های پوشیده به وسیله FRP مقاومت و انعطاف پذیری ستون های بتنی محصور را ارتقا می دهد (18.10) پندین کاربرد صفحه ها یا ورقه های FRP متصل شده از خارج به منظور بهبود رفتارهای خمیدگ و برشی میله های بتن آرمه آزموده شده اند غلبه اشکالات ورقه های FRP متصل شده از خارج روش نصب نزدیک سطح (NSM) با استفاده از میله های FRP همچنین به کار بردن میله های بتن آرمه مقاوم با برتری تکنیک NSM این امکان را می دهد که آرماتورها در مجاورت اعضای بتن با کمترین گسیختگی بین بتن و مصالح تقویت شده مهار شوند (16.8).


قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )