تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
      


     مقاله شماره 201

     عنوان اصلی مقاله: The development and diffusion of customer relationship management (CRM) intelligence in business-to-business environments
     ترجمه فارسی عنوان: برقراری و انتشار مدیریت رابطه مشتری اطلاعات در محیط های کسب و کار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 202

     عنوان اصلی مقاله: The Effects of Management Information and ERP Systems on Strategic Knowledge Management and Decision-Making
     ترجمه فارسی عنوان: نام موضوع:تاثیر سیستمهای مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی منابع سازمان بر روی مدیریت دانش استراتژیک و تصمیم سازی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 203

     عنوان اصلی مقاله: The Effects of Education on Enterprise Resource Planning Implementation Success and Perceived Organizational Performance
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیرات آموزش بر موفقیت اجرای برنامه¬ریزی منابع سازمان و کارایی سازمانی درک شده 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 204

     عنوان اصلی مقاله: The Impact of Culture in Enterprise Resource Planning System Implementation
     ترجمه فارسی عنوان: اثر فرهنگ بر اجرای سیستم برنامه¬ریزی سرمایه¬ای  
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 205

     عنوان اصلی مقاله: The Impact of ERP Systems and Supply Chain Management Practices on Firm Performance: Case of Turkish Companies
     ترجمه فارسی عنوان: اثر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) و  شیوه های مدیریت زنجیره تامین(SCM)  در عملکرد شرکت ها 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 206

     عنوان اصلی مقاله: The impact of supply chain management practices on performance of SMEs
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر فرهنگ سازمانی بر تطبیق ERP: نقش میانجی مشارکت کارکنان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 207

     عنوان اصلی مقاله: Toward a model-driven, alignment-oriented ERP methodology
     ترجمه فارسی عنوان: یک متدلوژی مدل محور و یکپارچه ساز 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 208

     عنوان اصلی مقاله: Using a KMERP Framework to Enhance Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از یک چارچوب KMERP برای بهبود پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

      

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )