مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
لیست مقالات اول حسابداری


در این صفحه می توانید لیست مقالات رشته حسابداری را مشاهده بفرمایید. این صفحه جهت ایجاد امکان جستجو و سرچ ساده بین مقالات رشته حسابداری و همچنین دسترسی به چکیده مقالات ایجاد شده است. شما با کلیک بر  روی عنوان هر مقاله می توانید:
    • چکیده ترجمه فارسی مقاله را مطالعه کنید.
    • اصل مقاله انگلیسی را بصورت رایگان دانلود و بررسی کنید.
    • در صورت تمایل اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله نمایید.

مقاله شماره 1 حسابداری: رسوایی های حسابداری، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی

مقاله شماره 2 حسابداری: کمیته حسابرسی
مقاله شماره 3 حسابداری: شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری

مقاله شماره 4 حسابداری: محرک ها و موانع مربوط به تغییرات اصول حسابداری در مدیریت
مقاله شماره 5 حسابداری: موسسه حسابداری مرتبط به سرمایه
مقاله شماره 6 حسابداری: بررسی نقش و اهمیت گزارش سالانه
مقاله شماره 7 حسابداری: اصول و حسابداری اختیار خرید سهام (2013)
مقاله شماره 8 حسابداری: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی  و حسابداری
مقاله شماره 9 حسابداری: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: مبانی پایه ، خطرات و پتانسیل ها
مقاله شماره 10 حسابداری: قوانین بر مبنای نتیجه بازدهی
مقاله شماره 11 حسابداری: تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بهروری شرکت حسابداری
مقاله شماره 12 حسابداری: بررسی عواملی که انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می دهد (2012)
مقاله شماره 13 حسابداری: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی: تحلیل، استنباط، و دستورالعمل تحقیق (2012)
مقاله شماره 14 حسابداری: اهداف مدیریتی صحیح در شرکت گود گرین
مقاله شماره 15 حسابداری: مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
مقاله شماره 16 حسابداری: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی (2013)
مقاله شماره 17 حسابداری: محاسبۀ مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
مقاله شماره 18 حسابداری: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده: شواهد از فرانسه (2013)
مقاله شماره 19 حسابداری: تشابه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی، نقش تکنولوژی اطلاعات در تغییرات حسابداری (2013)
مقاله شماره 20 حسابداری: سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت دانش : مطالعه موردی (2009)
مقاله شماره 21 حسابداری: رویه های افشادر گزارشگری سازمانی در موسسات بخش دولتی
مقاله شماره 22 حسابداری: ساخت حسابداری پاسخگو در بخش عمومی (2005)
مقاله شماره 23 حسابداری: تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی افشاءخط مشی حسابداری
مقاله شماره 24 حسابداری: تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها (2013)
مقاله شماره 25 حسابداری: تحقیق حسابداری و منافع عمومی (2005)
مقاله شماره 26 حسابداری: کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی (2005)
مقاله شماره 27 حسابداری: مشخصه های دارایی و طبقه بندی دارایی ها
مقاله شماره 28 حسابداری: مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها (2012)
مقاله شماره 29 حسابداری: آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد
مقاله شماره 30 حسابداری: تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری (2004)
مقاله شماره 31 حسابداری: حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی) (2003)
مقاله شماره 32 حسابداری: تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری (2012)
مقاله شماره 33 حسابداری: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت (2011)
مقاله شماره 34 حسابداری: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟
مقاله شماره 35 حسابداری: گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الكترونیكی (2006)
مقاله شماره 36 حسابداری: حسابرسی مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
مقاله شماره 37 حسابداری: حسابداری مدیریت استراتژیکی (2010)
مقاله شماره 38 حسابداری: عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی (2005)
مقاله شماره 39 حسابداری: رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (2011)
مقاله شماره 40 حسابداری: تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای (2005)
مقاله شماره 41 حسابداری: مفهوم و مربوط بودن سود (2002)
مقاله شماره 42 حسابداری: تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای (2005)
مقاله شماره 43 حسابداری: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری (2007)
مقاله شماره 44 حسابداری: توسعه روش هزین یابی بر مبنای فعالیت –  مقایسه فرانسه و چین (2011)
مقاله شماره 45 حسابداری: تحقیق حسابداری و منفعت عمومی (2005)
مقاله شماره 46 حسابداری: شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما-فرنچ (2003)
مقاله شماره 47 حسابداری: رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه (2011)
مقاله شماره 48 حسابداری: آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان (2011)
مقاله شماره 49 حسابداری: سرمایه فکری :تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت (2004)
مقاله شماره 50 حسابداری: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی (2010)
مقاله شماره 51 حسابداری: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی (2014)
مقاله شماره 52 حسابداری: بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان (2006)
مقاله شماره 53 حسابداری: گزارش آنلاین (متصل و تحت نظر سیستم مركزی): حسابداری در جامعه الكترونیكی (2006)
مقاله شماره 54 حسابداری: اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی (2010)
مقاله شماره 55 حسابداری: تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی (2011)
مقاله شماره 56 حسابداری: فن آوری های اطلاعات: چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری
مقاله شماره 57 حسابداری: بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر (2009)
مقاله شماره 58 حسابداری: اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریكا (2010)
مقاله شماره 59 حسابداری: ساختارهای دولتی و حسابداری در شهرداری های بزرگ (2003)
مقاله شماره 60 حسابداری: سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات (2012)مقاله شماره 61 حسابداری: خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی : یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی (2010)
مقاله شماره 62 حسابداری: مقررات زدایی، تغییرات  تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک (2005)
مقاله شماره 63 حسابداری: اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک (2010)
مقاله شماره 64 حسابداری: آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟ (2009)
مقاله شماره 65 حسابداری: برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها (2006)
مقاله شماره 66 حسابداری: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (2012)
مقاله شماره 67 حسابداری: تحقیقات کیفی در حسابداری و مدیریت (2010)
مقاله شماره 68 حسابداری: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت (2011)
مقاله شماره 69 حسابداری: فقط فصل نهم: گزارش و افشاء كنندگان گزارش (2002)
مقاله شماره 70 حسابداری: حقایق در مورد گسب (GASB) ق (2003)
مقاله شماره 71 حسابداری: مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری (2001)
مقاله شماره 72 حسابداری: ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام
مقاله شماره 73 حسابداری: کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی (ترجمه تا جدول 1) (2001)
مقاله شماره 74 حسابداری: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
مقاله شماره 75 حسابداری: تئوری های هنجاری حسابداری
مقاله شماره 76 حسابداری: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی (2006)
مقاله شماره 77 حسابداری: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از  DEA فازی (2013)
مقاله شماره 78 حسابداری: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد (2013)
مقاله شماره 79 حسابداری: اصلاح استانداردهای حسابداری و قیمت گذاری حسابرسی (2012)
مقاله شماره 80 حسابداری: مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی (2013)
مقاله شماره 81 حسابداری: نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری (2014)
مقاله شماره 82 حسابداری: پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان-شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر (2013)
مقاله شماره 83 حسابداری: سهامداران عمده و تحقیقات حسابداری (2013)
مقاله شماره 84 حسابداری: سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر (2012)
مقاله شماره 85 حسابداری: بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی (2014)
مقاله شماره 86 حسابداری: تجزیه و تحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی (2014)
مقاله شماره 87 حسابداری: بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی  نرخ ارز USD-JPY ق (2014)
مقاله شماره 88 حسابداری: نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی (2014)
مقاله شماره 89 حسابداری: مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME ق (2014)
مقاله شماره 90 حسابداری: نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی (2014)
مقاله شماره 91 حسابداری: موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن (2014)
مقاله شماره 92 حسابداری: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی (2014)
مقاله شماره 93 حسابداری: روند کنونی در حسابرسی داخلی (2014)
مقاله شماره 94 حسابداری: دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت (2014)
مقاله شماره 95 حسابداری: محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک (2008)
مقاله شماره 96 حسابداری: فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی (2014)
مقاله شماره 97 حسابداری: نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کرواسی (2013)
مقاله شماره 98 حسابداری: آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت (2012)
مقاله شماره 99 حسابداری: بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی (2014)
مقاله شماره 100 حسابداری: تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند (2014)
مقاله شماره 101 حسابداری: آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند؟  مورد مطالعه، مکزیک (2014)
مقاله شماره 102 حسابداری: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی (2012)
مقاله شماره 103 حسابداری: درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی (2014)
مقاله شماره 104 حسابداری: تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی (2014)
مقاله شماره 105 حسابداری: ترجمه حسابداری تعهدی، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره از هویت های حسابداری بخش عمومی (2013)
مقاله شماره 106 حسابداری: نظریه ساختاری  تحقیقات حسابداری: نرم افزار و کاربرد (2014)
مقاله شماره 107 حسابداری: آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری (2014)
مقاله شماره 108 حسابداری: حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر  ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی (2014)
مقاله شماره 109 حسابداری: حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟ (2013)
مقاله شماره 110 حسابداری: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی (2013)
مقاله شماره 111 حسابداری: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی (2010)
مقاله شماره 112 حسابداری: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت (2008)
مقاله شماره 113 حسابداری: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات (2013)
مقاله شماره 114 حسابداری: روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه:  انتخاب حسابدار ارشد (2014)
مقاله شماره 115 حسابداری: رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان (2014)
مقاله شماره 116 حسابداری: آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد ؟ (2014)
مقاله شماره 117 حسابداری: مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل  شده در بازار بورس بخارست (2014)
مقاله شماره 118 حسابداری: تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی (2014)
مقاله شماره 119 حسابداری: بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی (2014)
مقاله شماره 120 حسابداری: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی (2014)
برچسب ها:

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic