مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده

صفحه دوم لیست مقالات برق و الکترونیکدر این صفحه می توانید لیست مقالات رشته برق و الکترونیک را مشاهده بفرمایید. این صفحه جهت ایجاد امکان جستجو و سرچ ساده بین مقالات رشته برق و الکترونیک و همچنین دسترسی به چکیده مقالات ایجاد شده است. شما با کلیک بر  روی عنوان هر مقاله می توانید:
    • چکیده ترجمه فارسی مقاله را مطالعه کنید.
    • اصل مقاله انگلیسی را بصورت رایگان دانلود و بررسی کنید.
    • در صورت تمایل اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله نمایید.

مقاله شماره 121 برق و الکترونیک: کنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از منطق فازی (2010)

مقاله شماره 122 برق و الکترونیک: آنالیز شبیه سازی عملکرد DVR برای جبرانسازی کمبود ولتاژ (sag)  ق (2011)
مقاله شماره 123 برق و الکترونیک: مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید میکروتوربینی (2012)
مقاله شماره 124 برق و الکترونیک: طرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور (2010)
مقاله شماره 125 برق و الکترونیک: کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان (2012)
مقاله شماره 126 برق و الکترونیک: کاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR)  ق (2010)
مقاله شماره 127 برق و الکترونیک: تنظیم توان راکتیو و اکتیومستقیم ژنراتوردوسو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC)   ق (2010)
مقاله شماره 128 برق و الکترونیک: یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای افزایش پایداری دینامیکی
مقاله شماره 129 برق و الکترونیک: عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG  ق (2006)
مقاله شماره 130 برق و الکترونیک: طراحی و شبیه سازی UPQC برای بهبود کیفیت توان و انتقال توان آرایه فتوولتاییک به شبکه (2011)
مقاله شماره 131 برق و الکترونیک: مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی (2007)
مقاله شماره 132 برق و الکترونیک: کنترل انحراف فرکانس بوسیله کنترل هماهنگی  پیل های سوختی و خازنهای دولایه ای در یک سیستم تولید توان انرژی تجدیدپذیر هایبرید خودکار (2011)
مقاله شماره 133 برق و الکترونیک: مقایسه اینورترهای سه سطحی و نه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتور القایی (2011)
مقاله شماره 134 برق و الکترونیک: یك پیش تحریك پیشرفته DC با كنترل شار موثر پیوندی برای سیستم درایو موتور القایی توان بالا (2011)
مقاله شماره 135 برق و الکترونیک: عملکرد DFIG در زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه (2009)
مقاله شماره 136 برق و الکترونیک: مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی كاهش یافته با یك ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یك سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه (2009)
مقاله شماره 137 برق و الکترونیک: هموارسازی توان خروجی PV با استفاده از سیستم خازن (2011)
مقاله شماره 138 برق و الکترونیک: بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS
مقاله شماره 139 برق و الکترونیک: یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی (2011)
مقاله شماره 140 برق و الکترونیک: بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ  (2010)
مقاله شماره 141 برق و الکترونیک: تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ترانسفورماتور (2009)
مقاله شماره 142 برق و الکترونیک: FRT  یک توربین بادی DFIG  با استفاده از DVR  در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه (2011)
مقاله شماره 143 برق و الکترونیک: طراحی ، تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی (2004)
مقاله شماره 144 برق و الکترونیک: ولتاژهای القایی و تلفات توان در كابل های زره دار تك هادی (2009)
مقاله شماره 145 برق و الکترونیک: بازیاب دینامیكی ولتاژ (DVR) مبتنی بر وضعیت بار (2010)مقاله شماره 146 برق و الکترونیک: بررسی در مورد مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن در میکروشبکه (2011)
مقاله شماره 147 برق و الکترونیک: مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت (2010)
مقاله شماره 148 برق و الکترونیک: طبقه بندی قیمت آینده بازار برق (2011)
مقاله شماره 149 برق و الکترونیک: کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه (2012)
مقاله شماره 150 برق و الکترونیک: مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال (2011)
مقاله شماره 151 برق و الکترونیک: شبیه سازی MATLAB ماشین القایی با اندوکتانسهای نشتی و مغناطیسی قابل اشباع 
مقاله شماره 152 برق و الکترونیک: پایدارسازهای سیستم قدرت به عنوان پروژه طراحی کنترل دوره لیسانس (2004)
مقاله شماره 153 برق و الکترونیک: یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی (2011)
مقاله شماره 154 برق و الکترونیک: یک طرح کنترلی جدید برای فیلتر قدرت اکتیو هایبرید (2005)
مقاله شماره 155 برق و الکترونیک: استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای DSTATCOM در سیستم برقی یک کشتی الکتریکی (2010)
مقاله شماره 156 برق و الکترونیک: تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زمان (2009)
مقاله شماره 157 برق و الکترونیک: طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا (2010)
مقاله شماره 158 برق و الکترونیک: رابط تولید تعاملی DGبرای بهربرداری ریزشبکه قابل انعطاف در سیستم توزیع هوشمند (2012)
مقاله شماره 159 برق و الکترونیک: تأثیر وابستگی به فركانس بار روی ناحیه حفاظت نشده ( NDZ ) و عملكرد روش تعیین جزیره‌ای شدن تغییر فرکانس ساندیا ( SFS) ق (2011)
مقاله شماره 160 برق و الکترونیک: آنالیز عملكرد موتور القایی سه فاز تحت شرایط مختلف ولتاژ (2010)
مقاله شماره 161 برق و الکترونیک: تجدید ساختار شبكه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (2011)
مقاله شماره 162 برق و الکترونیک: توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تك مرحله ای تك فاز (2005)
مقاله شماره 163 برق و الکترونیک: اثرات درایو مبدل AC/DC تكفاز بر روی مشخصه گشتاور – سرعت موتور DC ق (2010)
مقاله شماره 164 برق و الکترونیک: روش های مبتنی بر جستجوی فراابتکاری برای در مدار قرار گرفتن نیروگاه (2014)
مقاله شماره 165 برق و الکترونیک: کلیات سنتز، سبک ها و شیوه های کدگذاری برای سنتز (ترکیب) (2004)
مقاله شماره 166 برق و الکترونیک: مدلسازی بیشتر رفتاری- مقدمه ای بر سنتز (2004)
مقاله شماره 167 برق و الکترونیک: راهبرد کنترل نزولی بهبود یافته برای تسهیم توان راکتیو در میکروگرید جزیره ای (2013)
مقاله شماره 168 برق و الکترونیک: مدیریت و کنترل برق در یک میکروشبکه AC/DC ترکیبی (2014)
مقاله شماره 169 برق و الکترونیک: ارزیابی معتبر شبکه ی هوشمند با بررسی وابستگی های برق (2012)
مقاله شماره 170 برق و الکترونیک: مبدل تصحیح ضریب توان تک مرحله ای مبتنی بر ولتاژ خازن ناپیوسته طبق روش های مبدل های جفتک و مدار بازگشتی (2012)
مقاله شماره 171 برق و الکترونیک: خانواده مبدل های PWM سوئیچ تکی سوئیچینگ نرم با اسنابر پسیو فاقد تلفات (2015)
مقاله شماره 172 برق و الکترونیک: مبدل تشدید کننده بسامد پیوندی با استفاده از یک کلید دو سوه Gen AC برای کاربردهای نیروزایی نوری با کارآیی بالا (2014)


برچسب ها:

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic