تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 173 حسابداری: مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونگی پیاده سازی چشم اندازی جدید

چکیده مطلب
مشارکت مدیران و کارگران زیر دست اغلب اهمیت بارزی برای تحقق بخشیدن به اهداف جدید مدیر ارشد دارد: مدیران و کارکنان زیر دست باید دانش خود را توسعه داده و یاد بگیرند چطور چشم انداز جدید را اجرا کنند. با این حال، اثرات مثبت مورد انتظار مشارکت، اغلب غیر واقعی هستند و مقالات علمی در مورد اینکه چه نوع مشارکتی اثربخش میباشد، واضح نیستند. مقالات هنجاری حسابداری، ابزارهایی برای مطابقت با چشم انداز مدیریت ارشد و اطلاعات حسابداری ارائه میدهند. این مقاله بررسی می کند که چطور اطلاعات حسابداری را می توان به عنوان ابزاری برای تسهیل مشارکتی که در توسعه دانش موثر است و کمک به مدیران و کارکنان برای آموزش چگونگی پیاده سازی دیدگاه جدید مدیریت ارشد، به کار برد. بر اساس مطالعات مداخله گر، این مقاله سه شکل خاص پیشنهاد می دهد: مشارکت رسمی، مشارکت سلسله مراتبی غیر رسمی، و مشارکت از طریق جامعه سازمانی. تفاوتهای موجود میان این شکل های مشارکت مربوط به رابطه بین اعضاء سازمان، طیف افراد درگیر و اطلاعاتی که رد و بدل می شود است. تفاوتهای موجود بین شکلهای پیشنهادی مشارکت در اطلاعاتی است که رد و بدل می شود و این امر پیامدهایی برای توسعه دانش اعضای سازمانی و برای آموزش مشارکت آن ها در تحقق دیدگاه جدید دارد.

1. مقدمه
مدیران ارشدی که می خواهند چشم انداز جدیدی را پیاده سازی کنند نه تنها باید دیدگاه اعضای سازمان در رابطه با اهداف خود تغییر دهند، بلکه باید مطمئن شوند که مدیران و کارکنان زیر دست می دانند چطور به تحقق این دیدگاه کمک کنند. اگر دانش موجود در مورد چگونگی تحقق بخشیدن به دیدگاه جدید هنوز موجود نباشد، مدیران ارشد، مدیران و کارکنان زیر دست باید در توسعه این دانش مشارکت کنند. به عبارت دیگر، مدیر ارشد به احتمال زیاد به مشارکت مدیران و کارکنان زیر دست وابسته است؛ از نظر آموزش سازمانی در مورد چگونگی پیاده سازی دیدگاه جدید. با این حال، میزان شکست در این موارد بالا است. برنامه های مشارکتی بر اساس انتظاری است که از اثربخشی ها در خروجی های مثبت می رود. شکل های مشارکتی بسیاری موجود است. 

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )