تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 150 حسابداری: سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

چکیده :
بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130 (استاندارد حسابداری مالی 130) "گزارش سود جامع" مربوط به مبادلات عمومی شرکت می باشد .اقلام سود  جامع قبلاً در سایر صورت های نالی افشاء شده اند. لیست کردن این اقلام به صورت یک صورت مالی  ارائه کننده اطلاعاتی نیست که قبلاً در اختیار نبوده است . بنابراین ، اگر بازارها کارآمد باشد، افشای استاندارد حسابداری مالی شماره 130 (سود جامع )در ارزش شرکت تاثیر نخواهد داشت. هدف از این مقاله ، ارائه شواهد تجربی از سودمندی CI است که توسط استاندارد شماره130 ارائه می شود .  
در این مطالعه، داده ها را برای شرکتها در دوره بلافاصله قبل و بعد از اعلام استاندارد حسابداری مالی 130می پردازیم. نتایج ما نشان می دهد  که اختلافی در ارزیابی بازار از تعدیل سود جامع درقبل و بعد از اجرای استاندارد حسابداری مالی 130 وجود ندارد. این مطلب با فرضیه کارآمد بازارهای که در آن هیچ تغییری وجود ندارد، سازگار است. مگر آنکه فواید دیگری از استاندارد  حسابداری مالی130 نشان داده شود.

مقدمه
تمامی شرکت ها می بایست بعد از تاریخ   15/12/ 98صورت های مالی خود را بر اساس این استاندارد تهیه نمایند .
بیانیه  استاندارد حسابداری مالی شماره 130 (SFAS 130) سود جامع (CI) را این گونه  تعریف می کند :
"تغییر در حقوق صاحبان سهام (دارایی خالص) از یک واحد تجاری  در یک دوره ناشی از معاملات و سایر رویدادها به غیر از رویداد های مالکانه".این شامل تمامی تغییرات در حقوق صاحبان سهام در طول دوره به جز آنهای که ناشی از سرمایه گذاری توسط مالکان و یا توزیع به صاحبان سهام می باشد. (1)". استاندارد حسابداری مالی 130 به طور خاص شامل موارد مانند سود و زیان تحقق نیافته  اوراق بهادار آماده برای فروش (SEC)، سود و زیان تسعیر ارز (FCT) و تعهدات بازنشستگی (pen) می باشد. از آنجا که که این اقلام قبلاً در بخش های مختلف از صورتهای مالی افشا شوند، فهرست این اقلام به صورت ،یک صورت مالی ای هیچ اطلاعات  جدیدی که در حال حاضر در دسترسترس نیست را فراهم نمی کند.

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )