تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 142 حسابداری: رابطه میان بازرسی داخلی و امنیت اطلاعات : یک تحقیق اکتشافی 

چکیده: 
وظایف امنیت اطلاعات و بازرسی داخلی باید به صورت همکاری کننده با هم عمل کنند: کارکنان امنیت اطلاعات ، تکنولوژی ها و روش های متعددی را طراحی کرده ، اجرا می کند  و آن را به کار می اندازند تا از منابع اطلاعات سازمانها حفاظت کنند ، و بازرسی داخلی باز خورد دوره ای مربوط به اثر گذاری آن فعالیت ها به همراه اشاراتی برای تحول ، فراهم می کند.به هر حال ، گزارشات حکایتی در نوشته های حرفه ای ، اشاره به این دارند ، که این دووظیفه ، همیشه رابطه ی هماهنگ ندارند .این مقاله ، مرحله اول یک برنامه پژوهشی را نشان می دهد که برای بررسی ماهیت رابطه ی میان وظایف امنیت اطلاعات و بازرسی داخلی طراحی شده است . این مقاله ، نتایج یک رشته از مصاحبات تقریبا ساخت یافته را با حرفه ی سیستم های اطلاعات و بازرسان داخلی ، ایجاد کردیم ، سازمانهای منافع پتانسیل که از آن رابطه مشتق می شوند را توصیف می کند و پیشنهاداتی برای راهنمایی پژوهش های آتی رائه می دهد.

1-مقدمه:
امنیت اطلاعات ، نه تنها برای حفاظت منابع یک سازمان ، برای تضمین قابلیت اطمینان بیانیه های مالی و سایر گزارش های مدیریتی ضروری است .(  2008.CICA,AICPA  ). در نتیجه (  )(COBIT 2007ITGI)، یک چارچوب های هنجاری ، برای کنترل و بازبینی تکنولوژی اطلاعات ، تاکید می کند که این یک جزء از مسئولیت های  کنترل مدیریت برای طراحی و اجرای یک برنامه مقرون به صرفه ی امنیت اطلاعات است . به عنوان نتیجه گیری ، پژوهشگران    IS    ، شروع به بررسی ابعاد مختلف کنترل امنیت اطلاعات کرده اند. یک جریان پژوهشی بر اندازه گیری مقدار مبلغ سرمایه گذاری شده در امنیت اطلاعات تمرکز کرده است .
جریان دوم پژوهشی واکنش های بازارسهام به افشای وقایع ابتکارات امنیت اطلاعات را مورد آزمایش قرار داده است .جریان سوم پژوهشی روش های اصلاح قبولی کاربر آخر با سیاست های امنیت اطلاعات یک سازمان آزمایش می کند.
در هرحال ، توجه کمتری به جنبه های عملی به کنترل امنیت اطلاعات شده است. در واقع در بازبینی های میشارا و دیلان از پژوهش قبلی IS     مورد کنترل امنیت سیستم های اطلاعات ، آنها نتیجه گرفتند که ((نقش عمل گرهای انسانی و موضوعات مربوط به مدیریت افراد در سازمانه ها ، در تعاریف عمومی کنترل امنیت سیستم های اطلاعات ، تاکید نشده است .))
به ویژه ، آنها ذکر کردند که دیدگاه کنترل امنیت سیستم های اطلاعات که در پژوهش های قبلی استفاده شدند ، اجازه ترکیب اهمیت فرآیند رسیدگی سیستم ها و مدیریت جزئیات امنیتی در سطح عملی فرآیند تجارت را نمیدهد.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )