تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 140 حسابداری: نهاد های Not-for-profit: طبقه بندی اقدامات فروش سرمایه های مالی اهدایی در بیانیه ی جریان های نقدی

مجموعه های حسابداری مالی:
به روز رسانی استانداری های حسابداری ) بیانیه ی جریان های نقدی ( مبحث 230)
 نهاد هایNot-for-profit: طبقه بندی اقدامات فروش سرمایه های مالی اهدایی در بیانیه ی جریان های نقدی:
 یک توافق عام از نیروی کار مسائل پدیدار شده ی FASB.
 تدوین استاندارد های حسابداریFASB مبنی بر اصول حسابداری عموما پذیرفته شدهGAAP ) ( معتبر که توسط      برای کاربرد به وسیله ی نهاد هاس غیر دولتی تشخیص داده شده است. به روز رسانی استاندارد های یک حسابداری معتبر نیست" بلکه سندی است  که مکاتبه میکند که چگونه تدوین استاندارد های حسابداری اصلاح و تجدید میشود. همچنین اطلاعات دیگری را برای کمک به یک کاربر   فراهم میکند تا درک کند که چگونه و چرا    تغییر میکند و این تغییرات  تا چه زمانی موثر خواهند بود.

خلاصه: چرا   FASB این به روز رسانی، استاندارد های حسابداری انتشار میدهد؟
 هدف از این به روز رسانی نظارت بر تنوع تمرینها درباره ی چگونگی طبقه بندی رسید های نقدی که از فروش سرمایه های مالی اهدا شده ی خاص به  وجود میایند، همچون امنیت ها در بیانیه جریان نقدی نهاد های   Not-for-profit  میباشد . برخی   NFP  رسید های نقدی به وجود امده از فروش سرمایه های مالی اهدا شده در بیانیه ی جریان های نقدی را همچون جریان های نقدی داخلی سرمایه گذاری کننده طبقه بندی میکنند. سایر نهاد ها رسید های نقدی را از سرمایه های مالی اهدا شده، به عنوان جریان های نقدی عمل کننده و یا هم جریان های نقدی مالی طبقه بندی میکنند  که با رفتار جریانهای ناشی شده ازمشارکت های نقدی سازگار است.
 در این به روز رسانی چه کسی از طریق اطلاعات اثر میپذیرد؟
 اصلاحات در این به روز رسانی بر هر نهادی در حوز هی مبحث 958، نهاد های     Not-for-profit که سرمایهای مالی اهدا شده را میپذیرند اثر میگذارد.
قوانین اصلی ، چه قوانینی هستند؟
اصلاحات در این به روز رسانی نیاز به    NFP    دارند تا رسید های نقدی از فروش سرمایه های مالی اهدا شده سازگار با اهدای وجوه نقد وصول شده در بیانیه جریان های نقدی طبقه بندی میکند، اگر ان رسیدهای نقدی از فروش سرمایه های مالی اهدا شده که به محض وصول، بدون هیچ محدویت تحمیل شده با     NFP برای فروش، هدایت مشدند و تقریبا بی درنگ به پول نقد تبدیل شدند. بنابراین، رسیدهای نقدی از فروش ان سرمایه های مالی باید همچون جریان های نقدی از فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی شوند، مگر اعطا کنندگانی که کاربرد منابع مشارکتی را به اهداف بلند مدت منحصر کردند، که در ان مورد ، رسید های نقدی  بایدد همانند چریان های نقدی  از فعالیت های مالی طبقه بندی شوند. در غیر اینصورت، رسید های نقدی از فروش سرمایه های اعطایی مالی باید همچون جریان های نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری توسط    NFP طبقه بندی شوند.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )