تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 139 حسابداری: نتیجه گیری تعهدات از مسئولیت های مفصلی و چند ترتیبی که برای مجموع میزان تعهد در تاریخ گزارشدهی ثابت شده است

FASB  تدوین استانداردهای حسابداری  ® منبع از اصول معتبر حسابداری پذیرفته شده (GAAP) است كه توسط FASB برای اعمال كردن توسط سازمان های غیر دولتی شناخته شده است . به روز رسانی استانداردهای حسابداری معتبر نیست، بلکه آن  یک سندی است که جهت برقرار ارتباط در خصوص نحوه تدوین استانداردهای حسابداری است كه در حال اصلاح است . این سرویس همچنین اطلاعات دیگری را برای کمک به درك GAAP كاربر در خصوص چگونگی و چرایی GAAP ارائه می دهد كه در حال تغییر است زمانی که تغییرات موثر خواهد بود  .
برای نسخه های اضافی از این بروز رسانی ها و اطلاعات در مورد قیمت ها قابل اجرا با زیر تماس بگیرید  :

خلاصه
چرا مسئله FASB این استانداردهای حسابداری به روز رسانی می شوند ؟
هدف از اصلاحات در این بروز رسانی ارائه راهنمایی برای شناسایی ، اندازه گیری، و افشای تعهدات ناشی از اشتراك و مقدمات چندین مسئولیت برای میزان کل تعهد در محدوده این راهنمایی در تاریخ گزارش ثابت است ، به جز تعهداتی كه در راهنمایی های موجود در اصول حسابداری پذیرفته شده آمریکا (GAAP) مورد توجه است . نمونه هایی از تعهدات در محدوده این بروز رسانی شامل مقدمات بدهی، دیگر تعهدات قراردادی ، و شکایت های قانونی و احکام قضایی است . GAAP ایالات متحده شامل هدایت خاص در حسابداری برای چنین تعهداتی با اشتراكات و چند مسئولیتی نیست ، که  تنوع در عمل را منجر  شود. برخی از سازمان های كل مقدار تحت اشتراك و چندین مسئولیت مقدماتی  بر اساس مفهوم مسئولیت و هدایت که باید برای خاموش كردن مسئولیت رعایت شود را ضبط می كنند . نهادهای دیگر  کمتر از مقدار کل تعهد را ضبط می كنند، از جمله مقدار اختصاص داده شده ، مقدار مربوط به درآمد حاصل از دریافت و یا بخشی از مبلغ نهادهایی كه موافقت کردند که مقدار co-obligors را پرداخت كنند كه بر اساس هدایت برای بدهی احتمالی است  .
چه کسی بر اصلاحات در این بروز رسانی موثر است؟
اصلاحات در این بروز رسانی برای تمام موجودیت ها اعم از عمومی و غیر عمومی اعمال می شود، که تعهدات ناشی از اشتراك و چندین مقدمات مسئولیت برای میزان کل تعهد در محدوده این راهنمایی است كه در تاریخ گزارش دهی ثابت است و برای هیچ راهنمایی خاصی وجود ندارد.
مفاد اصلی چه هستند؟
هدایت در این بروز رسانی نیاز به یک نهاد برای اندازه گیری تعهدات ناشی از اشتراك و مقدمات چندین مسئولیت برای میزان کل تعهد در محدوده این راهنمایی دارد كه در تاریخ گزارشدهی ثابت است و به صورت مجموع به شرح زیر است :
الف ) مقدار نهاد گزارش , پرداخت را بر اساس مقدمات مقدار co-obligors  مورد موافقت قرار داده است
ب ) هر مقدار اضافی نهاد گزارش انتظار دارد که از طرف خود co-obligors پرداخت شود  .
هدایت در این بروز رسانی نیز نیاز به یک نهاد برای افشای ماهیت و میزان تعهد و نیز اطلاعات دیگر در مورد آن تعهدات دارد  .

قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )