تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 133 حسابداری: آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با  مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

به محض این که تعدادی از شرکت های ایالات متحده با رقابت سر سختانه در دهه ی 1980 (عمدتا از سوی شرکت های ژاپنی) مواجه شدند تعدادی از مدیران در شرکت های کار خانه ای ایالات متحده به سیستم های حسابداری شان به عنوان منابع اطلاعاتی برای کمک در صحنه ی رقابت نگاه کردند اما متوجه شدند که سیستم های حسابداری شان این ویژگی را ندارند.
 سیستم های حسابداری به منظور پشتیبانی گزارش های مالی که درباره ی آماده سازی پروژه ها واطلاعاتی در باره یمحصولات وسرویس دهی ها یی که از شکل طبیعی خارج شده بودند بود واین گونه اطلاعات  برای طراحی وکنترل تصمیم گیری زمانی به مدیران می رسید که خیلی دیر بود. در این زمان روبین کوپر و رابرت کاپلن ABC را معرفی کردند.آن به عنوان مسیری برای بازیابی ارتباط هزینه های سیستم دیده می شد و شرکت های ایالات متحده شروع به گسترش سیستم های ABC شدند. مطالعات موردی  این سازگاری ها را به ترتیب زمانی گزارش می کردند .
  دیدگاه های مدیران این محصولات به سمت بالا ترین قسمت برگشت. تغییراتی در قیمت گذاری محصول ،تبلیغات و تصمیم گیری های پیچیده بر مبنای هزینه های  ABC منجر به گسترش هایی در امتیاز بندی و رقابت برای تعدادی از شرکت های ایالات متحده شد. در همان زمان تعدادی از شرکت های پیشروی رقیب  به کار خانه های ایالت متحده که شرکت های کم سود نامیده می شدند یورش بردند.
   بااستفاده از واژه " کم سود"  منظور من شر کت های "کم سود وکم درآمد" ی که با اهداف مالی کوتاه مدت و اغلب بدون ارزش گذاری بر تاثیر مشتری و سایر مشخصه ها تخفیف می دهند ،نیست. بلکه من به شرکت هایی ارجاع می دهم که به وسیله ی یک نوع خاص از مدیریت و سیستم تولید از اسراف صرف نظر می کنند.
   به عنوان مثال شرکت محصولات تولیدی تویوتا یا گونه های دیگرآن است.اسراف هرگونه فعالیت یا تجیدید منبع که مشتری ارزشی برای پرداخت آن نمی بیند را شامل می شود.  
یک سیستم تولید کم سود به طور مداوم از اسراف صرف نظر می کند و به طرز انعطاف پذیرانه ای  به خواسته های مشتریان ارزش می دهد. 
شرکت هایی که سیستم کم سود دارند بیش تر از تولید برای یک پیش بینی وجستجو برای  بیشترین استفاده از هزینه های ثابت می کوشندتا از طریق ارزش گذاری ودستیابی به نیاز واقعی مشتریان به یک جریان واحد برسند.
   این شرکت ها از فعالیت بر مبنای هزینه در سیستم های  مدیریت حسابداری  شان استفاده نمی کنند.همین طور آنها ABC  را به طوری که بیشتر گسترش یابد و رقابتش را باسیستم های مدیریت حسابداری ایالات متحده ازبین ببرد،سازگاری نمی دهند.
 امروزه سیستم های ABC رشد کرده اند وفراتر از کار خانه ها گسترش یافته اند. این سیستم های مدیریت هزینه بر گسترش بهبود و همین طور هزینه های تولید وسرویس دهی  تاکید می کنند. اما رقابت جهانی در چند صنعت به طور قاطع در حال در حال افزایش است و مدیران از اطلاعات سیستم های حسابداری شان که شامل ABC می شود احساس نارضایتی دارند.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )