تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 130 حسابداری: کشف کردن"Bay (دهنه)" در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری 

چکیده:
استانداردهای حسابداری که توسط سازمان حسابرسی و حسابداری برای امورمالی موسسات¬اسلامی(AAOIFI) تهیه و منتشر شده¬اند،به طور خاص هدفشان جهت انجام امورمالی موسسات اسلامی است وازاینرو در کاربرد محدودند.علاوه براین، در بسیاری از موارداین استانداردها در موسسات مالی اسلامی به تصویب نرسیدند و حسابهای این موسسات همچنان تحت عنوان استانداردهای IFR و GAAP و یااستاندارد ملی و یا ترکیبی از این استانداردها تهیه و گزارش شده¬است.براساس این شرایط نیاز به یک مجموعه کامل از استانداردهای مبتنی بر آموزه های اسلامی وجود دارد که می تواند جایگزین استانداردهای حسابداری مرسوم در جهان اسلام باشد.اهمیت موضوع "bay" بسیار وسیع وگسترده است .احادیث به طور عمده ،از جنبه¬ی¬ارزشگذاری معاملات تجاری،در مورد "bay" می پردازد. هر موضوع را می توان به یک استاندارد حسابداری مجزا تبدیل کرد. در این راستا اصول اسلامی "آمانا" (حضانت)(عامر،2007)،"شهادت"(شهادت)،(عامر، (2007)استقرار شده در"bay" (معامله تجاری)، "شورا" (مشاوره) (عامر، 2010) و "عادل و احسان" (عامر، 2013) می تواند یک بنیاد نظری خوب فراهم کند. علاوه بر این، به طور پیش فرض، این مفاهیم اسلامی بخش هایی از مفهوم یکپارچه"bay" هستند. هدف از این مقاله اکتشاف مفهومی برای مجموعه-ای جدید از استاندارد های حسابداری است.

1-مقدمه
نقشهای اصلی که به حسابداری نسبت داده شده عبارتند از حفظ امنیت منافع همه سهامداران،اعطای گواهینامه و دیدگاه منصفانه ودرست نسبت به تجارت و کسب وکار،ارائه اطلاعات واقعی وقابل اعتماد به ذی نفعان برای موفقیت در تصمیم گیری،وامکان پاسخگویی راقادر سازد.دراین راستا،بااین حال،موضوع اصلی ارزیابی دقیق و درست معاملات همچنان توسط استانداردها و تئوری حسابداری موجود رسیدگی می شود. در حال حاضر  استاندارد های حسابداری معاملات و تئوری حسابداری متداول تنها به جنبه ارزشگذاری معاملات توجه می کند.بااین حال، در حال حاضر حسابداری باید به این مورد همچنان به جنبه پاسخگویی معامله کسب و کار توجه کند (به عنوان مثال کلوسون، 2005، ابراهیم، 2005، میلی، و جوزپ، 2005، عامر، 2012) که بدون آن ارزیابی صحیح از معامله ممکن نیست و این امر در حال حاضر درحال بحث و گفتگو است. حتی کلمه ی "اخلاق حسابداران" در پس زمینه آن استفاده می شود(کیرینی، 2005). تئوری حسابداری مبتنی بر اصول اسلامی  شامل "آمانا" (حضانت) (عامر، 2007)، "شهادت" (شهادت) (عامر، 2007) "شورا" (مشاوره) (عامر، 2010) و "عادل و احسان"هستند. (عامر، 2013) می تواند یک پایه ی اساسی برای توسعه مجموعه¬ای جدیدازاستاندارد های حسابداری ارائه کند که آن همچنان ارائه ی درست وصحیح ارزشگذاری معاملات راافزایش خواهد داد.نقش واقعی حسابداری با نقش مسئولیت در حفظ  منافع همه ذینفعان شروع می شود.در اسلام مفهوم "آمانا" بسیار وسیع وگسترده است و آن ارزشگذاری صحیح معاملات را تضمین می کند. اجازه بدهید ما به برخی از تعاریف مهم از نظریات علمای دینی متفاوت نگاه کنیم. آمانا تنها آنچه ما نسبتا درک میکنیم نیست، همه چیز که منوط به افراد راست و درستکار و حفظ امنیت باشد"آمانا" (اسلام) است و آن الزامی است.
در طرح کلی IIIE برای سیستم مالی اسلامی (1999) تنهاآن را به عنوان، "نگه داشتن چیزی در اعتماد ─ برای حفظ امنیت" تعریف می کردند.

قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )