تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 129 حسابداری: حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش: در مورد بیمارستان نظامی اسپانیایی در قرن 18

چکیده:
مقاله حاضر به  تحقیق در زمینه ی حسابداری در یکی از مناطق مورد غفلت قرار گرفته وتوسعه نیافته ارتش می پردازد. با وجود ادبیات موجود ، صنایع وابسته به ارتش به خودی خود  بیش از حد توسعه یافته نبود. به همین دلیل، این مقاله به تجزیه و تحلیل فرایند اصول عقلانی توسعه یافته در قرن 18ام در بیمارستان ارتش اسپانیا، به عنوان یک نتیجه از ورشکستگی مالی سلطنتی می پردازد. با توجه به این روند، بیمارستانهای نظامی بیشترشان در کشور های توسعه یافته بودند ، و آن منجر به ظهور Contralor (کنترل کننده) در بیمارستان شده است، و به این ترتیب حسابداری به عنوان یک مسئله ی ضروری در نظر گرفته شد. 
کلمات کلیدی: حسابداری در ارتش،اصول عقلانی، کنترل کننده

به زبان اسپانیایی : حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش: در مورد بیمارستان نظامی ESPA ~ noles در قرن هجدهم مقاله حاضر به  تحقیق در زمینه ی حسابداری در یکی از مناطق مورد غفلت قرار گرفته و توسعه نیافته ارتش می پردازد. با وجود ادبیات موجود ، صنایع وابسته به ارتش به خودی خود  بیش از حد توسعه یافته نبود. به همین دلیل، این مقاله به تجزیه و تحلیل فرایند اصول عقلانی توسعه یافته در قرن 18ام در بیمارستان ارتش اسپانیا، به عنوان یک نتیجه از ورشکستگی مالی سلطنتی می پردازد. با توجه به این روند، بیمارستانهای نظامی بیشترشان در کشور های توسعه یافته بودند ، و آن منجر به ظهور Contralor (کنترل کننده) در بیمارستان شده است، و به این ترتیب حسابداری به عنوان یک مسئله ی ضروری در نظر گرفته شد. 

مقدمه
نوآوریها وابداعات حسابداری مدیریت در مؤسسات نظامی مورد مطالعه قرار گرفته و از نقطه نظر تاریخی، عمدتا به صنایع ارتباط دارد (فلیشمن و تایسون، 2000؛ هوسکین و مکیو، 1988؛ لیمارچند 2002و تایسون، 1993). در حقیقت یک بحث جالب توجه در توسعه ی حسابداری در بسیاری از صنایع در یک نهاد نظامی به عنوان مرحله ی آکادمی در غرب ایالات متحده آمریکا  جاسازی شده است (هوسکین و مکیو، 1988، 2000؛ تایسون، 1993 فلیشمن و تایسون، 2000). که از این بحث، و بدون توجه به چشم انداز استفاده شده برای چنین تجزیه و تحلیلی و روش ها و سیستم های توسعه یافته، پیدایشی تازه در چنین نهادی بود، و قبلا در روش های تجارت خصوصی ،حسابداری مدیریت بکار گرفته نشده است (فونل، 1997). به همین ترتیب، به طور کلی پیدایش منافع حسابداری بهای تمام شده و گسترش وسیع چنین روشی و تغییر آن نسبت به هزینه یابی استاندارد در جوامع انگلستان به شدت درشکل  نظام ریشه دار شدند  ،و به طور ویژه در صنایع در جنگ جهانی اول ظهور یافتند(لافت، 1993؛ میلر و اولری، 1987).با این حال، از آنجا که ادبیات مربوط به پیدایش ابداعات تکنیک های حسابداری مدیریت در سازمان های نظامی، به خودی خود اندک بوده است، بنابراین این تکنیکها تنها در صنایع (عمومی یا خصوصی) مرتبط با نظام متمرکز نشده است(فونل، 2005، 2009). جالب توجه است، چنین شکافی در منابع به پیشرفت و نوآوری در روش های حسابداری مدیریت در ارتش می تواند در مطالعات قبلی و بحث های بعدی که درگیر موضوع هستند تاثیر بگذارد. بدین معنا مراحل آکادمی ودانشگاهی در غرب ایالات متحده آمریکا  منجر به حرکت تکنیک های حسابداری مدیریت از ارتش به تجارت خصوصی شده است (هوسکین و مکیو ، 1988). با وجود این،لیمرچاند (2002) نشان داد که تکنیک های استفاده شده در تجارت خصوصی با توسل به مهندسان نظامی در نهادها وموسسات جنگ تفسیر وبکار برده می شدند. به روشی مشابه وین، زامبون و زان (2007) از دولت به عنوان ترویج کننده ی یک سیستم پیچیده از ثبتهای حسابداری در ونیزی آرسنال که در سال 1586 تاسیس شد اشاره کردند. برخی از دلایل می تواند برای اجرای تکنیک های حسابداری در موسسات نظامی، پدیدار شود. در مرحله اول،این تکنیکها می توانند یک بحران اقتصادی باشند(فونیلl، 2009). بحران می تواند تغییر در وضعیت موجود داده شده را توضیح دهد. (زامبون و زان، 2007 لیمارچند، 2002). در موارد دیگر، آن یک نتیجه از اجرای سیاست های جدید در دیگر عرصه ها ، به عنوان یک برنامه اجتماعی مورد نیاز منابع عمومی بود، که می تواند منابع کمتری برای ارتش فرض کند ، بنابراین، می تواند راهنمای مدیریت در پیدایش تکنیک های جدید حسابداری برای کنترل هزینه های نظامی باشد(فونل، 2009). لازم به ذکر است، که این دسته از موارد از نقطه  نظر ایدئولوژیکی به طور قابل وجهی  ریشه در جنگ ها و مدیریت جنگ دارد (فرناندز-رویولیتتا، گومز، و رابسون، 2002) و یا برای انطباق با اصول عقلانی در مدیریت جنگ، که در برخی موارد، به نتایج خوبی منجر نمی شود اشاره دارد (چواست یاسک، 1999، 2001، 2006). سرانجام، فجایع در جنگ  درنهایت می تواند منجر به یک بحران سیاسی برای  حسابداری در ارتش شود (فونل، 2005). در نتیجه،در این مقاله تجزیه و تحلیل طرحها و پیدایش قوانین و مقررات بوسیله ی وزرا و کارمندان در بیمارستانهای ارتش (دستورالعمل برای بیمارستان نظامی) مشاهده می شود. این مقررات توسط پادشاه اسپانیا فیلیپ پنجم در8 آوریل 1739 (ریرا، 1992) تحریم شد. دلایلی برای درک پیدایش این دستورالعمل را می توان با تحریم کردن مصوبه ی قبلی در خصوص ورشکستگی اسپانیا در 21مارس 1739 یافت(فرناندز، 1977). این مصوبه انجام گرفتن تمام پرداخت ها از خزانه سلطنتی را متوقف کرد و وزیر جدید( OFA) را برای وزارت خزانه داری سلطنتی انتصاب کرد تا در صورت مواجه شدن با اصلاحات مورد نیاز امور مالی عمومی را بهبود بخشد

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )