مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 7 دندانپزشکی: پروتز متحرک پارسیل، انواع کانکتور و عملکرد آنها

موضوعات:
  • کانکتور های اصلی و فرعی
  • کانکتورهای فک بالا
  • کانکتورهای فک پایین
  • کانکورهای غیر سخت
  • کانکتورهای ویژه دنچرهای آکریل
قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )