مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 13 دندانپزشکی: ‏شکست ایمیلنت دندان: علل اتیولوژی و عوارض 

چکیده
‏احتمال وقوع شکست ایمپلنت نگرانی عمده ای برای ایمپلنتولوژیست ها میباشد. بنابراین پیشرفت دانش در ارتباط با این پدیده غیر قابل اجتناب از نظر کلینیکی ضروری است. یکی از علل شکست ایمپلنت، پری ایمپلنتیت میباشد. این ضایعه یک واکنش التهابی است که با از دست رفتگی استخوان پشتیبانی کننده ایمپلنت مشخص میگردد و بر اساس علائم بالینی عفونت (مانند بافت نرم هیپرپلاستیک، ترشح چرک، تغییر رنگ بافتهای مارجینال پری- ایمپلنت و از دست رفتن تدریجی استخوانها) تشخیص داده می شود. از تشخیصهای افتراقی پری ایمپلنتیت میتوان به پریودنتیت مزمن بزرگسالان اشاره نمود زیرا مشخصات مشترک زیادی دارند. شکست ایمپلنت ممکن است همچنین بعلت تروماهای ناشی از جراحی، ریزحرکت و اورلودینگ بروز کند. ´´شکست ایمپلنت´´ فقدان اسنواینتگریشن است که عموما با لقی ایمپلنت و رادیولوسنسی رادیولوژیک شناسایی میشود. پدیده دیگر ایمپلنت در حالی شکست´´ است که با از دست رفتگی پیشرونده استخوان مارجینال اما بدون لقی قابل توجه مشخص میشود. در این مقاله بطور مختصر علل و عوارض شکست ایمپلنت و نیز پارامترهای مورد استفاده برای ارزیابی شکست ایمپلنت مورد بحث قرار می گیرد. 


مقدمه 
‏داذش ایمپلنتولوژی در نتیجه تحقیقات جدید و افزایش آگاهی از اصول بیولوژیک ارتباط بین بافتهای زذده و ساختارهای مصنوعی، پیوسته در حال پیشررفت میباشد. با وجود میزان موفقیت بالا، مواردی از وقوع شکست درمانهای ایمپکت گزارش شده است ( ١ ‏). 
‏بر اساس برسی معیارهای کمّی، شکست ایمپلنت ´´کاهش کارآیی ایمپلنت به کمتر از یک سطح دابل قبول´´ تعریف شده است. این تعریف وضعیتهای کلینیکی متفاوت را شامل میشود: تمام انواع لقی های محسوس تا از دست رفتگی استخوان پدرامون ایمپلنت به میزان بیش از 0/2 mm پس از اولین سال بارگذاری ( ٢ ‏) یا عمق خونریزی بیش از 5 mm ‏از عمق پروبینگ ( ٣ ‏). تمایز بین ´´شکست ایمپلنت´´ و ´ایمپلنت در حال شکست´´ از نظر کلینیکی موم است. ´´شکست ایمپلنت عدم وجود اسئواینتگریشن است کهعمومآ با لقی ایمپلنت و رادیولوسنسی peri-fixtural مشخص میشود ( ٢ ‏). گاهی ممکن است روند شکست آهسته اما مداوم باشد(ه)، این حاات با از دست رفتگی پیشرونده استخوان مارجینال اما بدون لقی قابل توجه مشخص میگردد و به آن ´´ایمپلنت در حال شکست گفته می شود. 

قیمت ترجمه فارسی: 5000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )