تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 125 کامپیوتر: توسعه مدل های رشد قابلیت اطمینان نرم افزاری برای کاربردهای صنعتی با استفاده از منطق فازی

چکیده 
صورت مسأله : استفاده از مدل های رشد قابلیت اطمینان نرم افزار (SRGM) نقش مهمی در نظارت بر پیشرفت، پیش بینی دقیق تعداد خطاها در نرم افزار در طول هر دو فرایند توسعه و آزمایش بازی می کند. تاریخ انتشار محصولات نرم افزار را تعریف  میکند، و به تخصیص منابع و برآورد هزینه تعمیر و نگهداری نرم افزار کمک میکند. این امر منجر به دستیابی به سطح اطمینان مورد نیاز یک محصول نرم افزار میشود.

رویکرد: ما استفاده از منطق فازی در ساخت SRGM  را به منظور برآورد خطاهای نرم افزاری مورد انتظار در طول فرآیند آزمایش مورد بررسی قرار میدهیم. 

نتایج : مدل فازی پیشنهادی شامل مجموعه ای از زیر مدل های خطی، مبتنی بر تکنیک Takagi-Sugeno  و اتصال موثر با استفاده از توابع عضویت فازی برای نشان دادن خطاهای نرم افزاری مورد انتظار به عنوان یک تابع از خطاهای اندازه گیری شده تاریخی میباشد.یک مجموعه داده ارائه شده توسط John Musa  از آزمایشگاههای تلفن بل (یعنی کنترل بلادرنگ، برنامه های کاربردی نظامی و سیستم عامل) برای نشان دادن پتانسیل با استفاده از منطق فازی در حل مشکل مدل سازی قابلیت اطمینان نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.
نتیجه گیری: مدل های توسعه یافته قابلیت های مدل سازی با کارایی بالا را فراهم میکنند.

واژه های کلیدی:  مدل های رشد قابلیت اطمینان نرم افزار (SRGM)،تکنیک Takagi-Sugeno ، منطق فازی (FL) ، شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) ، برنامه نویسی ژنتیک (GP)، ساختار مدل، مدل رگرسیون خطی، فضایی ناساقیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )