تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 122 کامپیوتر: مسیر یابی تصویری تطابق پذیر است با استفاده از الگوریتم الویت بندی شده یادگیری Q:

چکیده
 این مقاله یک روش مسیر یابی تصویری تطابق پذیر را معرفی می کند که مدل ظاهر تطابق پذیر را با توانایی بیشترین کارآیی پروسه تصمیم مارکو ترکیب می کند. بیشتر الگوریتم های مسیر یابی به دلیل متغیر های ظاهر شدن جسم از تغییرات در روش سازی، محدود هستند. زاویه دید، مقیاس جسم و شکل جسم. این مقاله انگیزه دارد تا نکته را که تنزل کارآیی مسیر یابی نه تنها به خاطر تغییرات ظاهر جسم است بلکه به خاطر کنترل های غیر قابل انعطاف در پارامترهای مسیر یاب است، را شرح دهد. تا آنجایی که ما می دانیم، برای این که مسیر یاب حداکثر کارایی را داشته باشد ، پارامترها به طور کامل بررسی نشده اند هر چند که این مسئله به شدت بر کارآیی مسیر یابی اثر می گذارد. چالش این است که یک الگوریتم مسیر یابی تطابق پذیر را با یک ظرفیت کارآیی بالا براساس ساختن یک مدل انعطاف پذیر تر مجهز کنیم. در این مقاله، پروسه تصمیم مارکو، که به طور موفقیت آمیز در بسیاری از سیستم ها آزمایش شده، استفاده شده تا کارآیی ظاهر تطابق پذیر یک الگوریتم مسیر یابی مدل مبنا را افزایش دهد. مسیر یابی تصویری تطابق پذیر به عنوان بک پروسه تصمیم مارکو بر اساس پارامترهای دینامیک افزایش کارآیی ساخته می شود.
با اطلاعات ناکامل و نامطمئن. نیاز های بالا محاسبه ای پروسه تصمیم مارکو توسط رویکرد ارایه شده ی یادگیری Q حل می شوند. ما آزمایش های بزرگی انجام دادیم با استفاده از مجموعه واقعی ویدیو، و نتایج تشویق کننده و قابل رقابت رسیدیم.

مقدمه 
 تکنولوژی مسیر یابی تصویری دارد به طرز سعودی در کاربردهای دنیای واقعی اهمیت پیدا می کند. مسیر یابی تصویری با مشکل تخمین حرکت جسم با استفاده از تصاویر، دست و پنجه نرم می کند، و یکی از پیچیده ترین مشکلات در زمینه ی تصویری کامپیوتری می باشد. تعدادی از رویکرد های مسیر یابی تصویری برای دهه ها به سختی مورد مطالعه قرار گرفته اند و برخی از آن ها به طور موفقیت آمیزی در عملیات های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، مانند نظارت ویدیویی، تشخیص حالت و فعل و انفعالات انسانی روش های اولیه مسیر یابی که روی معیاری های ثابت ظاهری متکی بودند فقط می توانند در شرایط بسیار محدودی استفاده شوند. چنین رویکرد هایی عمدتاً مدل جسم را در نظر می گیرند و عملیات های مسیر یابی را بدون در نظر گرفتن تغییر در ظاهر یا اطراف جسم را انجام می دهند. معیار ثابت و تغییر نکردنی این رویکرد ها غالباً نادرست و غیر قابل قبول هستند، از آن جاییکه تغییر دینامیک در ظاهر جسم روشنایی و پس زمینه به سختی در دنیای واقعی قابل پرهیز است. بسیاری از این روش ها نمی توانند جسم مورد نظر را به خوبی مشاهده کننده با تنزل در کارآیی روبرو می شوند. مسیر یابی موثر تصویری نیازمند مدل های ظاهری انعطاف پذیرند و توانایی مواجه با متغییر ما در ظاهر جسم می باشد. بسیاری از محققان سعی کرده اند که تغییر در ظاهر جسم را با استفاده از رویکرد مسیر یابی تطابق پذیر، مدل تولیدی، مدل محیط- محور، مسیر یاب های تبعیض و پیوند های تبعیضی و تولید، حل کنند. رویکرد مسیر یابی تطابق نمایانگر جسم مورد نظر به عنوان یک الگو و کاهش دادن نامتناسب بودن میان الگوی مورد نظر و پچ انتخاب شده. ترکیبِ مسیر یابیِ تطابق پذیر و استاتیک توسط Mattbews بحث شده است. قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )