تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 121 کامپیوتر: پیش نمونه نرم افزاری 


شکل 2.9 فرایند توسع پیش نمونه:

تعیین اهداف پیش نمونه > تعریف عاملیت پیش نمونه > ایجاد پیش نمونه > ارزیابی پیش نمونه
طرح نمونه سازی       تعریف طرح کلی              نمونه اصلی قابل اجرا         گزارش ارزیابی

2.3.1 نمونه سازی
پیش نمونه نسخه اولیه سیستم نرم افزاری می باشد که جهت بیان مفاهیم، گزینه های طرح را می آزماید و درباره مسئله و راه حل ممکن آن اطلاعات بیشتری می یابد. توسعه سریع و تکراری نمونخ اصلی ضروری است به طوریکه هزینه ها کنترل می شوند و گروگذارها می توانند پیش نمونه نخست را در فرایند نرم افزاری آزمایش کنند.
یک پیش نمونه نرم افزاری را می توان در فرایند توسعه می توان به کار برد تا به پیش بینی تغییراتی کمک کند که ممکن است مستلزم موارد زیر باشد:
1. در فرایند مورد نیاز مهندسی، یک نمونه اصلی می تواند به استنباط و تصدیق ملزومات سیستم کمک کند.
2. در فرایند طرح سیستم، یک پیش نمونه می تواند جهت کشف راه حلهای نرم افزاری به کار رود و از طرح رابطه کاربر پشتیبانی می کند.
پیش نمونه نرم افزاری کاربر را قادر می سازذ چگونگی پشتیبانی سیستم از کارشان را مشاهده کنند. نمونه های اصلی ممکن است ایده های جدیدی برای التزامات ایجاد کرده و نواحی نهایی نقاط ضعف و قوت نرم افزار را پیدا کنند. به علاوه، ممکن است با توسعه پیش نمونه خطاها و از قلم افتادگی ها ی التزامات پیشنهادی آشکار شوند. ممکن است یک تابع توصیف کننده در یک مشخصه سودمند باشد. با این حال، وقتی تابع با توابع دیگر ترکیب شودکاربران اغلب در می یابند که دیدگاه اولیه غلط یا ناقص بوده است. بنابراین ممکن است مشخصات سیستم جهت انعکاس درک تغییر یافته التزامات آنها اصلاح شود.

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )